Integritetspolicy

För Fejan Outdoor är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd, och all vår datahantering av kunder sker och lagras externt hos leverantörer som följer GDPR. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn utan även till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom Fejan Outdoor AB:s verksamhet är David Kvart personuppgiftsansvarig. 

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi behandlar i huvudsak ditt förnamn, efternamn, telefonnummer, samt emailadress i vårt bokningssystem Checkfront. Där lagras även vilken typ av bokning du gjort och när. Checkfront uppfyller kraven för PCI DSS och är “US/EU Safe Harbor Certified”, kraven på Checkfront vad gäller PCI DSS hanteras av Trustwave, och uppfyller GDPR vad gäller alla Fejan Outdoors bokningar. Dina kortuppgifter lagras i vårt betalsystem, som hanteras externt av Stripe som uppfyller kraven för “EU-US and Swiss-US Privacy Shield”, vilket uppfyller kraven för GDPR.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som kund när du köper en tjänst av Fejan Outdoor, men kortfattat kan man säga att vi sparar inget onödigt. 

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina lagrade personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år. Tex ditt kvitto du får på mejlen för en bokning du gjort, det lagras enligt lag i vår bokföring i minst sju år.

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta David Kvart som är ansvarig för personuppgiftsfrågor, genom att mejla till info@fejanoutdoor.se.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.

Menu